نورپردازی مجتمع تجاری روز پارک تبریز

شرح

نورپردازی مجتمع تجاری روز پارک تبریز در شهرک مرزداران که باسیستم حرفه ای دیجیتال یا داینامیک در حال انجام میباشد